Apple Birinci Çeyrek İçin Rekor Sonuçlar Açıkladı

iPhone, Giyilebilir Aygıtlar ve Hizmetlerde Tüm Zamanların Rekor Gelir ve Kazançları Elde Edildi

Apple Birinci Çeyrek İçin Rekor Sonuçlar Açıkladı

Cupertino, California — 28 Ocak 2020 — Apple bugün, 2020 mali yılının 28 Aralık 2019 tarihinde sona eren ilk çeyreğine ait finansal sonuçları açıkladı. Şirket, bu üç aylık dönemde gelirinin önceki yılın aynı üç aylık dönemine göre %9 artışla 91,8 milyar ABD dolarına ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdığını, seyreltilmiş hisse başına gelirin ise %19 artışla 4,99 ABD doları seviyesine gelerek yine tüm zamanların rekoruna ulaştığını duyurdu. Uluslararası satışlar bu çeyrekteki gelirin yüzde 61’ini oluşturdu.

“Apple’ın şimdiye kadarki en yüksek üç aylık gelirini elde ettiğini açıklamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu sonuç, iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modellerimize gösterilen güçlü talebin yanı sıra Hizmetler ve Giyilebilir Aygıtlar alanlarında tüm zamanların rekoruna ulaşmamızdan kaynaklanıyor,” açıklamasını yapan Apple CEO’su Tim Cook sözlerini şöyle sürdürdü: “Yılbaşı dönemini de kapsayan üç aylık dönemde, kurulu aktif aygıt tabanımız coğrafi segmentlerimizin her birinde büyüme kaydederek bugün 1,5 milyardan yüksek bir sayıya ulaştı. Bu artışı, müşterilerimizin memnuniyetini, bağlılığını ve sadakatini gösteren güçlü bir kanıt olarak görüyor ve geniş kapsamlı büyümemizi etkileyen önemli bir faktör olarak değerlendiriyoruz.”

“Güçlü iş performansımız, 22,2 milyar ABD doları tutarında net gelir getirerek tüm zamanların rekor düzeyine ulaştı ve 30,5 milyar ABD doları nakit akışı sağladı,” diyen Apple CFO’su Luca Maestri ise şöyle devam etti: “Ayrıca, zaman içinde net nakit bakımından nötr bir konuma ulaşma hedefimizi sürdürürken hisse geri satın alımlarından elde edilen 20 milyar ABD doları ve kâr paylarıyla eşdeğerlerinden sağlanan 3,5 milyar ABD doları dahil olmak üzere, bu üç aylık dönem boyunca hissedarlara yaklaşık 25 milyar ABD doları gelir sağladık.”

Apple’ın 2020 mali yılı ikinci çeyreği için genel öngörüleri şunlar:

  • 63,0 milyar ile 67,0 milyar ABD doları arasında gelir
  • Yüzde 38,0 ile yüzde 39,0 arasında brüt marj
  • 9,6 milyar ile 9,7 milyar ABD doları arasında işletme gideri
  • 250 milyon ABD doları tutarında diğer gelirler/(giderler)
  • Yaklaşık yüzde 16,5 oranında vergi

Apple Yönetim Kurulu, Şirketin adi hisse senedi başına 0,77 ABD doları nakit kâr payı sağlandığını açıkladı. 10 Şubat 2020 tarihindeki iş günü kapanışında kayda girecek kâr payı, hissedarlara 13 Şubat 2020 tarihinde ödenecek.

Apple, 2020 1. Çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili konferans görüşmesini 28 Ocak 2020 tarihinde Türkiye Saatiyle 00:00 / Pasifik Saatiyle 14:00’te www.apple.com/investor/earnings-call/ adresinde canlı olarak yayınladı. Tekrar izlemek isteyenler için, bu web yayını yaklaşık iki hafta boyunca sunulmaya devam edecektir.

Apple apple.com adresindeki kurumsal web sitesinde ve investor.apple.com adresindeki yatırımcı ilişkileri web sitesinde düzenli olarak yatırımcılara yönelik bilgiler sunmaktadır. Bu bilgiler arasında basın bültenleri ve finansal performansla ilgili diğer bilgiler, SEC’ye iletilen veya hazırlanan raporlar, kurumsal yönetime ilişkin bilgiler ve yıllık paydaşlar toplantısıyla ilgili ayrıntılar yer almaktadır.

Konsolide Mali Bilançolar

Bu basın açıklaması, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Hukuk Davaları Reform Yasası kapsamında geleceğe yönelik beyanlar içermektedir. Bu geleceğe yönelik beyanlar arasında, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte, Şirketin tahmini geliri, brüt marjı, işletme giderleri, diğer gelirler/(giderler), vergi oranı ve sermaye getirisine ilişkin planlar bulunmaktadır. Bu beyanlar belirli riskler ve belirsizlikler içermektedir ve gerçek sonuçlar farklı olabilir. Riskler ve belirsizlikler arasında, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte şunlar bulunmaktadır: Tüketicilerin ve işletmelerin satın alma kararları üzerindeki etkiler dahil, küresel ve bölgesel ekonomik koşulların Şirketin işleri üzerindeki etkisi; Şirketin rekabetin yüksek olduğu ve hızlı teknolojik değişimlere maruz kalan pazarlarda rekabet edebilirliği; yeni ürünler, hizmetler ve teknolojik inovasyonlar için zamanında piyasaya sunma ve müşteri talebini teşvik etme dahil, Şirketin sık gerçekleşen ürün ve hizmet lansmanları ve geçişlerini yönetebilirliği; ürün ve hizmet çeşitlerindeki ve coğrafi bölge, para birimi veya kanal çeşitlerindeki değişikliklerin, bileşen maliyetindeki artışların, Şirketin hizmetleri için içerik edinme ve sunma maliyetindeki artışların, fiyat rekabetinin veya daha yüksek maliyet yapılarına sahip yeni ürün veya hizmetler dahil, yeni ürün veya hizmetlerin sunulmasının Şirketin brüt marjı üzerinde yaratabileceği etki; Şirketin, hücresel şebeke iletişim operatörleri ve diğer satıcılar dahil, Şirkete ait ürünlerin distribütörlerinin performansına olan bağımlılığı; envanterin ve diğer varlıkların değerinin düşürülmesi riski ve satın alma taahhüdünün iptali riski; yalnızca tek bir kaynaktan veya sınırlı sayıda kaynaktan sağlanabilecek bileşenler ve teknolojiler dahil, Şirketin faaliyetleri için temel nitelikte olan belirli bileşenlerin, hizmetlerin ve yeni teknolojilerin kabul edilebilir koşullarda veya herhangi bir şekilde sürekli bulunabilirliği; Şirketin, çoğu ABD dışında bulunan üçüncü taraflarca sağlanan ve Şirket için üretilen ürünlerin veya Şirkete sağlanan hizmetlerin kalitesini, miktarını ya da maliyetini etkileyebilecek üretim ve lojistik hizmetlerine bağımlılığı; ürün ve hizmet tasarımının ve üretim kusurlarının Şirketin finansal performansı ve itibarı üzerindeki etkisi; Şirketin, ticari olarak makul koşullarda veya herhangi bir şekilde Şirkete sağlanmayabilecek, üçüncü taraflara ait, fikri mülkiyet hakkına tabi ve dijital içeriklere bağımlılığı; Şirketin, üçüncü taraf yazılım geliştiricilerinin Şirketin ürünlerine yönelik yazılım uygulamaları ve hizmetler geliştirme ve sürdürme konusunda sağladıkları desteğe bağımlılığı; Şirketin başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine ilişkin olası bulgular gibi, olumsuz kanuni takibatların etkisi; Şirketi potansiyel sorumluluklara, artan maliyetlere ve Şirketin işleri üzerindeki diğer olumsuz etkilere maruz bırakan, tüm dünyadaki karmaşık ve değişken yasa ve yönetmeliklerin etkisi; Şirketin kendine ait perakende satış mağazalarıyla ilişkili riskleri yönetebilmesi; Şirketin, yeni iş stratejilerine ve edinimlere yaptığı yatırımlarla ilişkili riskleri yönetebilmesi; bilgi teknolojisi sistemi arızalarının, ağ kesintilerinin ya da kayıplarının veya gizli bilgilere yetkisiz erişimin ya da gizli bilgilerin açıklanmasının Şirketin işleri ve itibarı üzerindeki etkisi; Şirketin veri korumasına ilişkin yasa ve yönetmeliklere uyması; temel yöneticilerin ve çalışanların sürekli hizmet sağlamaları ve uygunluğu; Şirketin ürünlerinin tedarik edilmesini, teslimatını veya ürünlere yönelik talebi kesintiye uğratabilecek siyasi olaylar, uluslararası ticari anlaşmazlıklar, savaş, terör, doğal afetler, kamu sağlığı sorunları ve diğer ticari kesintiler; kur dalgalanmalarıyla ilgili riskler, kredi riskleri ve Şirketin yatırım portföyünün piyasa değerindeki dalgalanmalar dahil, finansal riskler; vergi oranlarındaki değişiklikler ve ek vergi yükümlülüklerine maruz kalmak. Bu risklerle ve Şirketin finansal sonuçlarını etkileyebilecek faktörlerle ilgili daha fazla bilgi, Şirketin 10-K Formu ve 10-Q Formu ile beyan ettiği en son periyodik raporların ve bunları takiben hazırlanan dosyaların “Risk Faktörleri” ve “Yönetimin Finansal Durum ve Operasyonların Sonuçları ile ilgili Analizi ve Tartışmaları” bölümleri dahil olmak üzere, Şirketin SEC’e ilettiği dosyalarda bulunabilir. Şirketin, belirtilen tarihlerde gerçekleşecek geleceğe yönelik beyanlarını veya bilgilerini güncelleme yükümlülüğü yoktur.